ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ & ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ
 
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να υπολογιστούν για να γνωρίσουμε την παροχή αέρα που απαιτείται για τον επαρκή εξαερισμό ενός χώρου: 
 
 
1. Υπολογισμός της παροχής αέρα ανάλογα με τον όγκο του χώρου.
Αφού υπολογίσουμε τον όγκο του χώρου, που θέλουμε να εξαερίσουμε, πολλαπλασιάζουμε με τις απαιτούμενες αλλαγές αέρα την ώρα (ΑΑΩ). Οι ΑΑΩ είναι ένας συντελεστής, ο οποίος εξαρτάται από το είδος του χώρου που θέλουμε να εξαερίσουμε.
 
2.Υπολογισμός της παροχής αέρα ανάλογα με τα άτομα στο χώρο.
 
3.Υπολογισμός της παροχής αέρα ανάλογα με το υλικό που θέλουμε να μεταφέρουμε.
Εδώ θα πρέπει να υπολογίσουμε την απαιτούμενη ταχύτητα σύλληψης και μεταφοράς του υλικού που θέλουμε να μεταφέρουμε.
 
 
ΚΑΝΟΝΕΣ  ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Αυτοί οι κανόνες επιτρέπουν να αλλάξετε τις αεροδυναμικές παραμέτρους
  • τη ροή του αέρα (Q)
  • την πτώση της πίεσης (Δp)
  • την ισχύ που απορροφάται από τη φτερωτή (P)
  • την ένταση του θορύβου (Lp)
 
σε σχέση με:
  •  
  • την ταχύτητα (RPM) (N)
  • τη διάμετρο της φτερωτής (D)