ΗΛΕΚΤΡΟΨΥΚΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Παλαιό Φάληρο / Αθήνα Τ.Κ. 17564
2109410952,6977590296